Monthly Archives

oktober 2018

De Nieuwe Bodem

Uitnodiging: De Nieuwe Bodem

By | Algemeen

22 November – Dronten

Binnen haar opdracht om de wereldbevolking te voeden, heeft de landbouw de laatste decennia ingezet op schaalvergroting. De daarmee gepaard gaande capaciteitsvergroting van de mechanisatie heeft een zware wissel getrokken op onze bodem. De consequenties komen nu aan het licht en vragen om rigoureuze veranderingen. Welke keuzes maak jij, gelet op de generaties die na jou komen? Wat geef je hen mee en draag je op hen over? En hoe kijken onze toekomstige boeren daar tegenaan?

Wil jij óók je steentje bijdragen aan een gezonde, toekomstbestendige bodem? Kom dan naar het congres De Nieuwe Bodem op 22 november in Dronten. In dit interactieve congres komen jong en oud aan het woord en willen we van elkaar leren.

 

Programma

13.00 – 14.00 uur     Optioneel: Excursie naar het Bodemlab

Wil je hieraan deelnemen, stuur dan een email naar a.aalberts@dronten.nl Na aanmelding ontvang je de details (nb: er is plek voor een beperkt aantal mensen)14.00 – 14.30 uur      Inloop met koffie en thee

Plenair programma met dagvoorzitter Rick van der Kleij

  • Irene Korting (Wethouder Agri & Food gemeente Dronten)
  • Rieke de Vlieger (Directeur Aeres Hogeschool Dronten)
  • Keukentafelgesprek met Gera van Os (Lector duurzaam bodembeheer, Aeres Hogeschool Dronten)
  • ‘Jong interviewt oud’ – jongeren in discussie met de generatie vóór hen
  • De visie van drie vooruitstrevende ondernemers en discussie – Piet Boer, melkveehouder
    – Adri van Nieuwenhuyzen, akkerbouwer
    – Bert Gijsberts, bestuurder, Bewust Bodemgebruik
  • Afsluitende gesproken column door Janny Peltjes (Directeur HLB De Groene Vlieg)

16.15                               Netwerkborrel

Almere netwerkpartner Flevofood

Gemeente Almere nieuwste netwerkpartner van Vereniging Flevofood

By | Algemeen

Op 11 oktober werden grote bedrijven bezocht die bezig zijn met wat we eten in 2050. Dit is het thema van de Dutch Agri Food Week Almere (DAFW), waarvan de tour een programma- onderdeel was. Voor de ondernemers de dag afsloten met een circulair diner in de DAFW stadskas, startte de groep bij Bio Brass in Zeewolde met een mooi gesprek over een steeds optimalere verbinding tussen wat de klant wil bij het winkelschap en hoe kan worden geproduceerd met inzet van samenwerkende boeren, een korte keten en een circulaire manier van werken. Aan de Ibisweg, vlakbij Almere, werkt ERF aan de doorontwikkeling van het biologische landbouwsysteem. Er waren verschillende experimenten te zien op het grote perceel, waar de beste combinaties uit moet komen van gewassen en later ook bomen in verschillende strokenbreedtes. En dit wordt weer onderdeel van een gebied met een hoge waterstand waarin biologische landbouw, natuur, wonen, werken en recreëren geïntegreerd ontwikkeld wordt.

Water speelt ook een belangrijke rol bij Aquagrow in Almere Buitenvaart; één van de grootste Aquaponics bedrijven waar sla wordt geteeld op mestrijk water uit de teelt van vis. Bij het nabijgelegen Biospirits, hebben de ondernemers uitgewisseld hoe Flevolandse reststromen kunnen worden ingezet in het productieproces van gedestilleerde drank. De (internationale) vraag naar dit ambachtelijke kwaliteitsproduct groeit hard en de samenwerkende leden van Flevofood kunnen daarin voor elkaar iets betekenen.

De Flevofood-leden zijn actief in de landbouw, verwerking, logistiek, handel, horeca, cateringen retail. Deze ‘horizontale’ verbinding is uniek in Nederland, waar bedrijven meestal perberoepsgroep zijn georganiseerd. Door elkaar in de vereniging Flevofood te ontmoeten, kunnen leden een regionale voedselketen vormen en makkelijker samenwerken om ervoor te zorgen dat er veel meer lokaal voedsel gegeten wordt. Zo wordt er in werkgroepen gewerkt aan het FlevoStreekMerk, aan een structuur voor gezamenlijke logistiek, zijn er bijeenkomstenom kennis te delen en maken de leden Food Tours langs bedrijven in andere regio’s en in deeigen provincie.

 

Gemeente Almere Netwerkpartner

Tijdens deze Flevo Food Tour heeft Gemeente Almere zich als netwerkpartner verbonden met Vereniging Flevofood. De gemeente draagt 2.022 euro bij, een bedrag dat verwijst naar de Floriade in 2022. Hiermee willen beide partijen de consumptie en productie van producten uit Flevoland en de regionale voedseleconomie stimuleren. De ondertekening vond plaats bij Aquagrow in Almere, één van de innovatieve voedselbedrijven die de Flevolandse voedselondernemers in de tour hebben bezocht.

Wethouder Loes Ypma noemt het logisch dat gemeente Almere bijdraagt aan de verenigingFlevofood. “Het is belangrijk dat we samenwerken omdat voedsel een steeds groter stedelijk vraagstuk wordt. Steeds meer mensen gaan in steden wonen en het is daar moeilijker om aan gezond en lokaal voedsel te komen. Niet voor niets is voedsel een belangrijk thema voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Ook in Almere willen we stimuleren dat mensen gezond voedsel kopen van lokale leveranciers. We zijn trots op ons voedsel. Zo wordt het milieu het minste belast. En natuurlijk is het ook gewoon lekker eten!”

Martin Topper, voorzitter vereniging Flevofood, is het daar helemaal mee eens. “Gemeente Almere is ambitieus in het verbinden van de stad met het lokale voedsel. Graag ondersteunen we de gemeente om het eerste doel te halen dat in 2020 van al het voedsel dat in Almere gegeten wordt 20% uit de omgeving komt. Samen kunnen we ook een prachtige invulling geven aan het Floriade thema ‘Feeding the city. En dat is weer een mooie aanjager om samen met leden en andere netwerkpartners als de provincie, Aeres Groep en andere Flevolandse gemeenten verdere stappen te zetten om voedselkilometers te verminderen, meer regionaal te verwerken en te vermarkten, inwoners met het voedsel in hun eigen omgeving te verbinden en onze reststromen waar dit maar kan weer te gebruiken. Tijdens deze Food Tour bezoeken we daar mooie voorbeelden van.”

FlevoFood Tour DAFW18

Uitnodiging FlevoFood Tour 11 oktober

By | Algemeen

Waar gaat DAFW18 over?

Van Flevolandse grond tot mond, kom het proeven tijdens de DAFW18 van 10 t/m 14 oktober in de Stadskas op het Forum. We hebben bitter gourd, een bosbingo, eetbare bloemen en nog veel meer. Toegang is gratis! Meer informatie op https://growinggreencities.almere.nl/dutch-agri-food-week-in-almere/

Vereniging Flevofood nodigt leden, netwerkpartners, geïnteresseerde voedselondernemers en andere organisaties uit om mee te gaan met de FlevoFood Tour! We organiseren de Tour in de Dutch Agri Food Week #DAFW18 met als thema “Wat eten we nu en in #2050 ?

 

Tijdens de Tour bezoeken we van 12.00 tot 20.00 uur:

– de BelevingZeewolde; Een inspirerende ruimte in verbinding met het land, omringd door stroken met een proefopstelling van gewassen

Gerjan Snippe van Biobrass; Met rust, ruimte en afwisseling als basis in de teelt en het werken aan verbindingen in de keten, ontstaat er een gezonde en logische voedselketen van waarde

Jaco Burgers van ERF; Experimenteren in de praktijk met de ontwikkeling van de integratie van natuur en landbouw. Een vernieuwende vorm van voedselproductie in en bij de stad met een hoge biodiversiteit en betrokkenheid van de samenleving

-Job van der Burg van Aquagrow; Eén van de grootste specialisten en voorlopers in Aquaponics: vissen kweken combineren met het kweken van gewassen in water. Met een sluitende kringloop door het voorkomen van waterverspilling en mestlozing

Diederik Jan Ponsen en Frans Erdmann van BioSpirits; de enige biologische stokerij in Nederland, verkennen samen met Mark Frederiks van Local2Local het destilleren van alcohol uit reststromen van verschillende Flevolandse gewassen.

De tour is inclusief koffie, thee, drankjes, hapjes en we sluiten af met een verrassend circulair diner in de stadskas op het Forum in Almere Centrum.

 

Laat je inspireren en ga in gesprek met deze ondernemers in Zuidelijk Flevoland die werken aan gevarieerde innovatietrajecten die passen bij ons voedsel in de toekomst. Naast inspiratie geeft de tour volop gelegenheid collega-ondernemers te ontmoeten die actief zijn in de landbouw, verwerking, handel, horeca, catering en retail. Ook onderwijs- overheids- en adviesorganisaties gaan mee.

 

Geef je nu nog op via info@flevofood.com

Er is beperkt plaats! Vol=vol