Category

Algemeen

De Nieuwe Bodem

Uitnodiging: De Nieuwe Bodem

By | Algemeen

22 November – Dronten

Binnen haar opdracht om de wereldbevolking te voeden, heeft de landbouw de laatste decennia ingezet op schaalvergroting. De daarmee gepaard gaande capaciteitsvergroting van de mechanisatie heeft een zware wissel getrokken op onze bodem. De consequenties komen nu aan het licht en vragen om rigoureuze veranderingen. Welke keuzes maak jij, gelet op de generaties die na jou komen? Wat geef je hen mee en draag je op hen over? En hoe kijken onze toekomstige boeren daar tegenaan?

Wil jij óók je steentje bijdragen aan een gezonde, toekomstbestendige bodem? Kom dan naar het congres De Nieuwe Bodem op 22 november in Dronten. In dit interactieve congres komen jong en oud aan het woord en willen we van elkaar leren.

 

Programma

13.00 – 14.00 uur     Optioneel: Excursie naar het Bodemlab

Wil je hieraan deelnemen, stuur dan een email naar a.aalberts@dronten.nl Na aanmelding ontvang je de details (nb: er is plek voor een beperkt aantal mensen)14.00 – 14.30 uur      Inloop met koffie en thee

Plenair programma met dagvoorzitter Rick van der Kleij

 • Irene Korting (Wethouder Agri & Food gemeente Dronten)
 • Rieke de Vlieger (Directeur Aeres Hogeschool Dronten)
 • Keukentafelgesprek met Gera van Os (Lector duurzaam bodembeheer, Aeres Hogeschool Dronten)
 • ‘Jong interviewt oud’ – jongeren in discussie met de generatie vóór hen
 • De visie van drie vooruitstrevende ondernemers en discussie – Piet Boer, melkveehouder
  – Adri van Nieuwenhuyzen, akkerbouwer
  – Bert Gijsberts, bestuurder, Bewust Bodemgebruik
 • Afsluitende gesproken column door Janny Peltjes (Directeur HLB De Groene Vlieg)

16.15                               Netwerkborrel

Almere netwerkpartner Flevofood

Gemeente Almere nieuwste netwerkpartner van Vereniging Flevofood

By | Algemeen

Op 11 oktober werden grote bedrijven bezocht die bezig zijn met wat we eten in 2050. Dit is het thema van de Dutch Agri Food Week Almere (DAFW), waarvan de tour een programma- onderdeel was. Voor de ondernemers de dag afsloten met een circulair diner in de DAFW stadskas, startte de groep bij Bio Brass in Zeewolde met een mooi gesprek over een steeds optimalere verbinding tussen wat de klant wil bij het winkelschap en hoe kan worden geproduceerd met inzet van samenwerkende boeren, een korte keten en een circulaire manier van werken. Aan de Ibisweg, vlakbij Almere, werkt ERF aan de doorontwikkeling van het biologische landbouwsysteem. Er waren verschillende experimenten te zien op het grote perceel, waar de beste combinaties uit moet komen van gewassen en later ook bomen in verschillende strokenbreedtes. En dit wordt weer onderdeel van een gebied met een hoge waterstand waarin biologische landbouw, natuur, wonen, werken en recreëren geïntegreerd ontwikkeld wordt.

Water speelt ook een belangrijke rol bij Aquagrow in Almere Buitenvaart; één van de grootste Aquaponics bedrijven waar sla wordt geteeld op mestrijk water uit de teelt van vis. Bij het nabijgelegen Biospirits, hebben de ondernemers uitgewisseld hoe Flevolandse reststromen kunnen worden ingezet in het productieproces van gedestilleerde drank. De (internationale) vraag naar dit ambachtelijke kwaliteitsproduct groeit hard en de samenwerkende leden van Flevofood kunnen daarin voor elkaar iets betekenen.

De Flevofood-leden zijn actief in de landbouw, verwerking, logistiek, handel, horeca, cateringen retail. Deze ‘horizontale’ verbinding is uniek in Nederland, waar bedrijven meestal perberoepsgroep zijn georganiseerd. Door elkaar in de vereniging Flevofood te ontmoeten, kunnen leden een regionale voedselketen vormen en makkelijker samenwerken om ervoor te zorgen dat er veel meer lokaal voedsel gegeten wordt. Zo wordt er in werkgroepen gewerkt aan het FlevoStreekMerk, aan een structuur voor gezamenlijke logistiek, zijn er bijeenkomstenom kennis te delen en maken de leden Food Tours langs bedrijven in andere regio’s en in deeigen provincie.

 

Gemeente Almere Netwerkpartner

Tijdens deze Flevo Food Tour heeft Gemeente Almere zich als netwerkpartner verbonden met Vereniging Flevofood. De gemeente draagt 2.022 euro bij, een bedrag dat verwijst naar de Floriade in 2022. Hiermee willen beide partijen de consumptie en productie van producten uit Flevoland en de regionale voedseleconomie stimuleren. De ondertekening vond plaats bij Aquagrow in Almere, één van de innovatieve voedselbedrijven die de Flevolandse voedselondernemers in de tour hebben bezocht.

Wethouder Loes Ypma noemt het logisch dat gemeente Almere bijdraagt aan de verenigingFlevofood. “Het is belangrijk dat we samenwerken omdat voedsel een steeds groter stedelijk vraagstuk wordt. Steeds meer mensen gaan in steden wonen en het is daar moeilijker om aan gezond en lokaal voedsel te komen. Niet voor niets is voedsel een belangrijk thema voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Ook in Almere willen we stimuleren dat mensen gezond voedsel kopen van lokale leveranciers. We zijn trots op ons voedsel. Zo wordt het milieu het minste belast. En natuurlijk is het ook gewoon lekker eten!”

Martin Topper, voorzitter vereniging Flevofood, is het daar helemaal mee eens. “Gemeente Almere is ambitieus in het verbinden van de stad met het lokale voedsel. Graag ondersteunen we de gemeente om het eerste doel te halen dat in 2020 van al het voedsel dat in Almere gegeten wordt 20% uit de omgeving komt. Samen kunnen we ook een prachtige invulling geven aan het Floriade thema ‘Feeding the city. En dat is weer een mooie aanjager om samen met leden en andere netwerkpartners als de provincie, Aeres Groep en andere Flevolandse gemeenten verdere stappen te zetten om voedselkilometers te verminderen, meer regionaal te verwerken en te vermarkten, inwoners met het voedsel in hun eigen omgeving te verbinden en onze reststromen waar dit maar kan weer te gebruiken. Tijdens deze Food Tour bezoeken we daar mooie voorbeelden van.”

FlevoFood Tour DAFW18

Uitnodiging FlevoFood Tour 11 oktober

By | Algemeen

Waar gaat DAFW18 over?

Van Flevolandse grond tot mond, kom het proeven tijdens de DAFW18 van 10 t/m 14 oktober in de Stadskas op het Forum. We hebben bitter gourd, een bosbingo, eetbare bloemen en nog veel meer. Toegang is gratis! Meer informatie op https://growinggreencities.almere.nl/dutch-agri-food-week-in-almere/

Vereniging Flevofood nodigt leden, netwerkpartners, geïnteresseerde voedselondernemers en andere organisaties uit om mee te gaan met de FlevoFood Tour! We organiseren de Tour in de Dutch Agri Food Week #DAFW18 met als thema “Wat eten we nu en in #2050 ?

 

Tijdens de Tour bezoeken we van 12.00 tot 20.00 uur:

– de BelevingZeewolde; Een inspirerende ruimte in verbinding met het land, omringd door stroken met een proefopstelling van gewassen

Gerjan Snippe van Biobrass; Met rust, ruimte en afwisseling als basis in de teelt en het werken aan verbindingen in de keten, ontstaat er een gezonde en logische voedselketen van waarde

Jaco Burgers van ERF; Experimenteren in de praktijk met de ontwikkeling van de integratie van natuur en landbouw. Een vernieuwende vorm van voedselproductie in en bij de stad met een hoge biodiversiteit en betrokkenheid van de samenleving

-Job van der Burg van Aquagrow; Eén van de grootste specialisten en voorlopers in Aquaponics: vissen kweken combineren met het kweken van gewassen in water. Met een sluitende kringloop door het voorkomen van waterverspilling en mestlozing

Diederik Jan Ponsen en Frans Erdmann van BioSpirits; de enige biologische stokerij in Nederland, verkennen samen met Mark Frederiks van Local2Local het destilleren van alcohol uit reststromen van verschillende Flevolandse gewassen.

De tour is inclusief koffie, thee, drankjes, hapjes en we sluiten af met een verrassend circulair diner in de stadskas op het Forum in Almere Centrum.

 

Laat je inspireren en ga in gesprek met deze ondernemers in Zuidelijk Flevoland die werken aan gevarieerde innovatietrajecten die passen bij ons voedsel in de toekomst. Naast inspiratie geeft de tour volop gelegenheid collega-ondernemers te ontmoeten die actief zijn in de landbouw, verwerking, handel, horeca, catering en retail. Ook onderwijs- overheids- en adviesorganisaties gaan mee.

 

Geef je nu nog op via info@flevofood.com

Er is beperkt plaats! Vol=vol

FlevoFood kennisbijeenkomst Duurzaam

Samen werken aan een duurzaam Flevolands voedselsysteem

By | Algemeen

FLEVOLAND – Vorige week zijn leden, netwerkpartners en geïnteresseerden die actief zijn op het gebied van voedsel bij elkaar gekomen om kennis te delen over een duurzaam (lokaal) voedselsysteem. De inspiratiemiddag werd georganiseerd door netwerkvereniging FlevoFood die zich inzet voor een krachtigere regionale voedselketen. De middag was ook een ontmoeting tussen bedrijven actief in landbouw, verwerking, logistiek, handel, horeca, catering en retail die op deze manier makkelijker samenwerking kunnen oppakken. De bijeenkomst vond dit keer plaats in het gebouw van Rabobank Almere. 

Voorzitter Martin Topper: “Kort geleden hebben we ons aangesloten bij de landelijke Taskforce Korte Ketens. Samen met succesvolle ondernemers uit andere regio’s gaan we de beste systemen en methodes ontwikkelen voor een sterk lokaal voedselsysteem, wat iedereen in zijn eigen regio kan gebruiken. Nu zien we vooral dat veel mooie initiatieven allemaal het wiel uitvinden, tegen vergelijkbare problemen aanlopen en soms ook met elkaar concurreren. FlevoFood ondersteunt dat we elkaar vinden en versterken, dat onze lokale initiatieven aansluiten op regionale en landelijke ontwikkelingen en dat we samen de voedseltransitie gaan versnellen.”

Eén van de sprekers, Marcel Vijn –onderzoeker bij Wageningen University & Research, pleit daarbij voor het zichtbaar maken van de meerwaarde van een regionale economie. “Flevoland heeft aansprekende gemeenschappelijke waarden om hiervoor in te zetten. Ik denk bijvoorbeeld aan onze unieke cultuurhistorie, aan biodiversiteit en aan de innovatiekracht van onze producten.” Jaap Luchies van Flynth laat een voorbeeld zien van die innovativiteit: Een revolutionair nieuw vissersschip met een verdienmodel dat beter inspeelt op het systeem waarin zoveel mogelijk voedsel moet worden geproduceerd met een voor de producent (te) lage prijs. Mensen maken in deze transities het verschil, zoals de vissersgezinnen die het aandurfden om op deze nieuwe manier te gaan vissen. Zij geven daarmee een toekomst aan de nieuwe generatie. 

Op een heel andere manier krijgt het thema duurzaam invulling in Almere, waar Millicent Schepman met het samenwerkingsverband Stichting Buitengewoon Almere voedseloverschotten verwerkt tot gezonde maaltijden. Allemaal door en voor mensen met een laag inkomen die dit samen doen met veel vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Via FlevoFood kan dit uniek concept uitrollen naar andere Flevolandse regio’s en kunnen kennispartners ondersteunen bij de hobbels die de initiatieven tegenkomen. 

Gastlocatie Rabobank deelde met de aanwezigen het succes van het Brasserie 2050 concept op het Lowlands festival. Camille van de Sande: “De in sommige gevallen wel hele korte Flevolandse ketens in de levering van ingrediënten voor toekomstbestendige gerechten én de brede waaier aan meningen en aspecten die er komen kijken bij het voedselvraagstuk hebben intern voor veel inspiratie gezorgd. Zowel bij eigen Rabobank-medewerkers als in het enthousiasme om dit cateringconcept verder uit te bouwen.” 

“Prachtige bloeiende initiatieven die, naast verschillende activiteiten van aanwezigen in de zaal nog maar een fractie zijn van wat er alleen al in Flevoland wordt opgezet,” concludeerde Ingrid Veeman in de afsluitende discussie. Samen met de aanwezigen vatte ze de belangrijke punten samen die van al die initiatieven een krachtige bovenstroom kunnen maken. “Gewoon (klein) beginnen, met een open blik naar oplossingen kijken, mensen ondersteunen die vernieuwend werken, kennis delen en er samen iets groots van maken.” Doordat ook partners als overheden, financiële instellingen en kennisorganisaties bij de bijeenkomsten zijn, kunnen snel stappen worden gezet. De afsluitende borrel, met een duurzaam hapje, is daarmee vaak ook weer een begin! 

Rabotoren Almere Foto door: durr-architect

Uitnodiging: Inspiratiemiddag voor duurzaam Flevolands voedsel

By | Algemeen

foto: Rabotoren Almere (door: durr-architect)

Duurzaam voedsel uit Flevoland.

Ondernemers uit heel Flevoland die actief zijn op het gebied van voedsel, nodigen we uit voor een kennisbijeenkomst die we organiseren op woensdagmiddag 5 september a.s. Het thema is een duurzamer (lokaal) voedselsysteem. De bijeenkomst is voor onze leden en alle andere geïnteresseerden. Meld u aan via info@flevofood.com en wees welkom van 14.30 tot 18.00 uur bij Rabobank Almere.

Op deze middag laten verschillende bedrijven laten verdienmodellen zien van inspirerende duurzame initiatieven in Flevoland. Bijvoorbeeld in de landbouw en visserij en in maaltijdvoorziening voor verschillende doelgroepen. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek over duurzaamheid in relatie tot ondernemen met Flevolands voedsel. Natuurlijk is er ruimschoots gelegenheid voor onderlinge ontmoeting en zijn er, uiteraard, duurzame hapjes.

Ondernemer Bauke van der Veen is één van de zeven bestuursleden van de Vereniging Flevo Food en organiseert de bijeenkomst op 5 september. Actief in de verkoop van duurzaam Flevolands vlees, is het onderwerp hem op het lijf geschreven. “Het verkleinen van de impact op het milieu is een belangrijke manier om de lokale voedseleconomie te versterken,” vertelt hij. “Er zijn ontzettend veel mogelijkheden voor. Door samen te werken kunnen we bijvoorbeeld elkaars reststromen benutten, zorgen voor minder voedselkilometers en voedselverspilling tegengaan. Juist doordat de Vereniging Flevo Food een netwerk is van ondernemers als boeren, verwerkers, handelaars, horecaondernemers en retailers liggen hier grote kansen voor ons. Al deze initiatieven zijn essentiële verhalen over de FlevoFood producten, waarmee we consumenten en bedrijven enthousiast kunnen maken om vaker te kiezen voor producten uit hun eigenregio.”

De leden en partners van de vereniging kunnen de bijeenkomst gratis bijwonen, niet-leden betalen € 25, – Opgeven voor de bijeenkomst kan via info@flevofood.com

Informatie over de voordelen van het lidmaatschap is hier te vinden.

korte voedselketen Flevofood FC4 EU

Korte voedselketen in Flevoland, advies en inspiratie overleg

By | Algemeen

Duurzame voedselvoorziening is een van de grootste vraagstukken. Hoe zorgen we voor voldoende, betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen waarbij de boeren een goede prijs krijgen voor hun producten en de aarde niet uitgeput raakt? Een vraagstuk dat ook in Flevoland boeren, ondernemers, kennisinstellingen en overheden bezig houdt. Het verkorten van de voedselketen wordt gezien als een mogelijke oplossing om in de toekomst voldoende en betaalbaar voedsel op een duurzame wijze te garanderen. Bij het verkorten van de keten gaat om de afstand tussen de verschillende schakels te verkorten zoals tussen het telen van producten en het verwerken daarvan.

 

Flevoland is beroemd vanwege de grootschalige agrarische productie voor de wereldmarkt. Maar we zien ook in Flevoland in toenemende mate belangstelling voor verpakken, bewerken, combineren, transporteren en vermarkten van producten. Door de oprichting van de Vereniging Flevo Food leren de ondernemers in de keten elkaar steeds beter kennen. Een eerste stap om de afstand te verkleinen. Daarmee is nog niet direct duidelijk op welke wijze ze elkaar het beste kunnen versterken en hoe bestaande netwerken zich tot elkaar verhouden. Ook zet de vereniging zich in voor de branding van Flevolands voedsel. Daarmee kan de afstand tussen producent en consument verkleind worden, over hoe dat succesvol te laten zijn, zijn nog vragen.

 

Leren van Europese regio’s: overheid, onderwijs en ondernemers werken samen

In Flevoland zijn er dus genoeg vragen over hoe we het verkorten van de voedselketen het beste kunnen organiseren. Zijn er voorbeelden waar wij van kunnen leren? Provincie Flevoland, Aeres hogeschool en Vereniging Flevo Food werken daarom in het Europese FoodChains 4 EU project samen met partners in vier Europese regio’s om van elkaar te leren en elkaar te inspireren om de regionale voedselketen te organiseren en ondersteunen.

 

Laat u inspireren

Van 3 tot 6 juli 2018 bezoeken experts uit Roemenië, Bulgarije, Italië en Engeland, op verzoek van provincie Flevoland en Aeres, onze provincie. Zij bezoeken verschillende bedrijven en organisaties om te horen waar zij mee bezig zijn.

Op de slotbijeenkomst op vrijdag 6 juli geven de Europese partners advies over hoe in Flevoland een effectieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderzoek te organiseren. Zij geven daarbij goede voorbeelden uit hun eigen regio’s ter inspiratie.

U kunt bij deze inspirerende bijeenkomst aanwezig zijn. De bijeenkomst begint om 11.00 uur in het Provinciehuis in Lelystad met aansluitend een Green Protein lunch om 13.00 uur. Meldt u aan (in verband met de lunch) via secretariaatGE@flevoland.nl

 

Flevofoodtour Friesland

FlevoFood Tour naar Fryslân op 31 Mei

By | Algemeen

Voor 31 Mei 2018 hebben we de volgende Flevofood tour gepland.  We hebben een leuk, leerzaam en gevarieerd programma samengesteld.

De gastbedrijven hebben allemaal raakvlakken met onze doelstellingen: lokaal voedsel, vermarkten van boer naar klant, culturele kansen richting de Floriade, voedseltransitie.

We brengen je de hele dag (van 8.00 tot 19.00) met de bus langs alle bedrijven. Het programma is incl. koffie, thee, lunch en borrel. Deelname voor niet leden kost slechts €50.-.

 

Programma:

Poiesz Supermarkten Een organisatie sterk geworteld in Friesland. We maken kennis met het karakteristieke familiebedrijf: Persoonlijk, Oprecht, Inspirerend, Eigenzinnig, Strijdbaar, Zorgvuldig

Dairy Campus Een unieke mix van innovatie scholing en onder één dak. Het instituut voor de Nederlandse melkveehouderij.

Koopmans meel. Duurzame leverancier voor bloem en meel voor de ambachtelijke en industriële bakkers. Focus op lokaal product en Veldleeuwerik.

Bildtse Aardappelweken. Stichting De Bildtse Aardappelweken organiseert in 2018 verschillende evenement onder de noemer Potatoes go Wild. Dit kan inspirerend werken voor de Flevolandse producenten.

Koopmans meel. Duurzame leverancier voor bloem en meel voor de ambachtelijke en industriële bakkers. Focus op lokaal product en Veldleeuwerik.

Streekboer & Buurvrouw Durkje. Eerlijke, verse producten uit eigen streek, zoals die van buurvrouw Durkje. Van Boer naar Bord.

 

Wil je je nog opgeven voor deze Flevofood tour? Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Stuur ons hier een mailtje

Provincie Flevoland eerste netwerkpartner

By | Algemeen

Tijdens de presentatie van Vereniging Flevofood op 21 februari aanstaande, zal Hillebrand Koning zich namens de provincie, als eerste netwerkpartner aan de Vereniging verbinden.

Hillebrand Koning is Program Manager ‘Floriade werkt!’ bij de Provincie Flevoland.

Flevoland maakt deel uit van Foodchains 4 EU, een interregionaal project dat binnen Europa kijkt hoe voedselketens van boer naar klant verbeterd kunnen worden. Overheden en universiteiten uit Greater Manchester (UK), Emilia-Romagna (IT), Maramures (RO), Sofia/Plovdiv (BG), Aeres hogeschool en de provincie Flevoland wisselen door dit project ervaringen uit. De Vereniging FlevoFood is naast de Provincie en Aeres Hogeschool, direct betrokken bij dit Europese project.

De Provincie ondersteunt de oprichting van de Vereniging Flevofood en heeft al veel energie gestopt in de oprichting. Wij zijn dan ook blij dat de Provincie op deze voor de Vereniging Flevofood bijzondere dag, het voortouw wil nemen om de eerste netwerkpartner te worden. Wij kijken uit naar de toekomstige samenwerking.

Frisse start voor Vereniging Flevofood

By | Algemeen

Frisse start voor Vereniging Flevofood

Eind 2017 is Vereniging Flevofood opgericht. Sinds die tijd is achter de schermen hard gewerkt om op 21 februari met elkaar het feestelijke startschot te geven voor het samenwerkingsverband binnen de Flevolandse voedselketen.

U bent van harte uitgenodigd om te komen kennismaken met het bestuur en potentiële leden. Al 90 deelnemers gaven zich op voor deze middag. Niet in de laatste plaats vanwege de interessante sprekers. Wat kunt u verwachten?

 • Het bestuur stelt zich voor
 • Voorzitter Martin Topper praat u bij over het doel en activiteiten van de vereniging
 • Inspiratiesessie van marketing consultant Edwin Vels: trends in de voedselconsumptie
 • Inspiratie- en proefsessie van Colinde de Nijs van restaurant Le Mirage over koken met streekproducten

Vereniging FlevoFood streeft er naar om de komende periode zoveel mogelijk verbindingen te leggen binnen Flevoland. Daarmee maken we 21 februari een mooi begin. We hopen ook u te zien om onder het genot van een typisch Flevolands hapje en drankje verder te praten over de mogelijkheden en kansen van het Flevolandse voedselproduct.

Boer Kok, Meerkoetweg 9, Lelystad
Inloop met koffie vanaf 14.30 uur. Het programma duurt van 15.00 – 18.00 uur